Skulpturerna är frimodellerade bronsoriginal eller i stengods. Bronserna gjuter jag själv i ciré perdue teknik i en kollektivverkstad i Malmö. Att gjuta en bronsskulptur är ett gammalt hantverk med många moment.
När jag modellerar så tänker jag inte, att tänka är att inte vara närvarande, att tänka är stoppa flödet. Vi är oftast i dåtid eller framtid, vi är så programmerade att prestera och vara till lags, dessutom ska det vara fint och omtyckt av andra.  Det tog många år att att bli hyfsat fri från det.  Jag arbetar med skulpturer i serier i ett tema som jag undersöker under tid.  
 

Mitt modellerande handlar mycket om att gestalta känslor. Det är väsen i gränslandet mellan människa och djur, ofta med influenser av  ”fantasy”. Att fånga kraft i  rörelse och att försöka ge naturen en röst har varit grunden i mitt senaste arbete där Ajah ingår.
Allt är i betraktarens öga.
Vi upplever det vi ser helt individuellt beroende på vad vi har i vår ryggsäck, medvetet eller omedvetet. Konstrundan under påsken skapar många nya möten, det är givande på många sätt då det uppstår spännande samtal.

 

IMG_6119.jpg
 
 
 

Skulpturserien heter ´Husk att elske mens du tør de´. Att släppa loss, vara livsbejakande, att våga. Kanske galet i andras ögon men livet är till för att levas. Bysterna är frimodellerade och målad med engober och oxider,  i stengods för att tåla att stå utomhus. –”Om du vill och kan så ska du”! – Sätt en krukväxt i huvudet och uttrycket förändras. Man kan fråga sig varför texten är dansk- Texten är Peit Heins. Jag är utbildad i Köpenhamn och har många danska vänner, Skåne var dessutom danskt för inte så länge sedan med Hallandsåsen full av snapphanar.